Gymnázium ARCUS

Střední škola pro moderní dobu

Gymnázium ARCUS úvodní fotografie

Co se u nás naučíte? 

Přírodní vědy

Přírodní vědy

Zaměřujeme se na výuku biologie, chemie, fyziky a zeměpisu. Máme vlastní chemickou laboratoř.

Cizí jazyky

Cizí jazyky

Od primy vyučujeme anglický jazyk. Od sekundy si žáci volí druhý: německý, španělský nebo francouzský jazyk.

Matematika

Matematika

Nad rámec klasické výuky matematiky si žáci navíc volí cvičení a seminář.

Moderní technologie

Moderní technologie

Výuka robotiky, odborné IT učebny, Wi-Fi připojení a multimediálně vybavené učebny.

Informatika

Informatika

Od primy výuka výpočetní techniky a programování, od septimy volitelné semináře.

A navíc...

A navíc...

Poznávací a výukové pobyty v mezinárodní jazykové škole ve Velké Británii, lyžařské kurzy, školy v přírodě. Pravidelné zájezdy do Itálie, Francie, Nizozemí nebo Španělska.

Přijímací zkoušky
8leté gymnázium

17. a 18. dubna 2023

Jak to u nás vypadá?

Škola, kterou mají rádi studenti i rodiče

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů

Studium na prestižních českých i zahraničních vysokých školách (Německo, VB, Francie, USA).

Školné

Školné

Roční školné pro žáky primy 2023/2024 činní 49 000 Kč. Učebnice, sešity a většina volnočasových aktivit zdarma.

Tradice

Tradice

Gymnázium ARCUS založené v roce 1992 je jedno z nejstarších soukromých středních škol v ČR.

Individuální přístup

Individuální přístup

Dbáme na individuální přístup k žákům. Jsme menší škola rodinného typu. Pravidelný kontakt školy s rodiči je doplněn písemným hodnocením prospěchu žáka.

Skvělé vybavení

Skvělé vybavení

V každé učebně je datový projektor, ozvučení, rekuperační jednotka nebo klimatizace. Dvě učebny výpočetní techniky, jazykové učebny a vlastní chemická laboratoř. Žáci využívají nový sportovní areál, tělocvičny a kvalitní školní jídelnu.

Ze života studentů

  • Maturitní zkoušky.

    V tomto školním roce na našem gymnáziu úspěšně vykonalo ústní maturitní zkoušku 38 žáků. Letošní maturanti patřili po celou dobu studia k výborným a zodpovědným žákům. Mnozí z nich nám během studia ochotně pomáhali při dnech otevřených dveří a jiných školních akcích. Jejich zájem o studium se projevil vysokou úrovní znalostí u ústních zkoušek. S vyznamenáním prospělo 21 žáků, z toho 14 se samými jedničkami. Maturanti si kromě českého jazyka vybírali ke zkoušce další všeobecně vzdělávací předměty podle zájmu o studium na vysokých školách. V rámci volitelných maturitních předmětů každý maturant vypracoval závěrečnou seminární práci, kterou v březnu obhájil před vyučujícími a spolužáky. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne 30. května 2023 v Galerii 14. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů a spokojenosti. Věříme, že na osm let strávených na našem gymnáziu budou rádi vzpomínat.

  • Výsledky přijímacího řízení 2023.

    Gratulujeme všem úspěšným přijatým uchazečům letošního přijímacího řízení. V případě, že jste se neumístili mezi přijatými, můžete podat odvolání. To můžete přinést osobně do kanceláře školy, poslat poštou nebo přes datovou schránku. Kanceláře školy jsou otevřené každý všední den od 7:30 do 15.30 hod. Vzhledem k velkému počtu zájemců již v 1. kole, tak nebudeme v letošním školním roce vyhlašovat 2. kolo přijímacího řízení. https://gymnazium.arcus9.cz/pro-uchazece/

Spolupracujeme

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
Francouzský institut v Praze
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
eTwinning
Goethe-Institut v Praze
Instituto Cervantes v Praze
ISIC
iStyle
Úřad městské části Praha 14
Metropolitní univerzita Praha
British Council

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.