Úvodní strana » Pro studenty

Pro studenty

Maturitní zkoušky 2023/2024

Termíny maturitní zkoušky 2024

Český jazyk a literatura 9. dubna 2024
Anglický jazyk 10. dubna 2024
Ostatní cizí jazyky 11. dubna 2024
Didaktické testy 2. - 7. května 2024
Ústní zkoušky profilové části
Oktáva A
20 - 22. května 2024
   


Psychologické poradenství 

Nabídka služeb školní psycholožky

Bezplatné psychologické poradenství na naší škole rozšiřuje služby pro vás.
Je určeno převážně pro žáky a jejich zákonné zástupce.

Hlavním cílem psychologického poradenství je

 • Poskytovat poradenské konzultace žákům, popř. zákonným zástupcům žáků a zaměstnancům školy. Účast na konzultacích může být v rámci školy doporučena, je však dobrovolná.
 • Poskytnout pomoc v psychicky náročných životních okamžicích (krizová intervence) formou osobní konzultace nebo zodpovězením písemného dotazu. Dotazy lze pokládat pomocí schránky důvěry ve škole nebo v online poradně.
 • Poskytnout pomoc třídním kolektivům, chtějí-li zlepšit atmosféru ve třídě, zvláště s ohledem na možnou šikanu, komunikační potíže s dalšími lidmi ve škole, vztahy apod.

A kromě toho

 • Podpořit dobrou atmosféru ve škole.
 • Spolupracovat s výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, dalšími pedagogy a vedením školy na mapování situace jednotlivých žáků a tříd se zaměřením na podporu žáků se speciálními vzdělávacími požadavky a žáků mimořádně nadaných.

Psychologické poradenství zajišťuje Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 9.

Osobní konzultaci si můžete dohodnout u zástupce ředitelky školy PhDr. Jana Závěty, MBA jan@zaveta.cz.


Víkendy s ARCUSEM

 • Víkendy s ARCUSEM jsou dalším krokem k propojení školy a žáků i v době mimo výuku.
 • Minimálně jednou do měsíce naši pedagogové nabízejí našim studentům možnost se zúčastnit o víkendu poznávacích zájezdů, návštěvy muzeí, galerií nebo sportovních aktivit.
 • Všechny tyto akce jsou hrazeny v rámci školného, žáci platí jen vstupné.

 

The Duke of Edinburgh´s Award

Program DofE je součástí celosvětové prestižní Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje v desítkách zemí po celém světě mladé lidi napříč společností na cestě k jejich samostatnosti, sebevědomí, budoucímu uplatnění i sociálnímu cítění.

V programu DofE si mladí lidé stanovují individuální cíle a výzvy v několika aktivitách a na cestě k jejich splnění posilují svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studijní i pracovní život. Navíc se zapojením do programu stávají součástí mezinárodní komunity a v případě potřeby mohou získat finanční podporu pro své aktivity.

Naše škola je součástí projektu od září 2016.
 

Obhajoby závěrečných seminárních prací

Každý školní rok žáci oktávy prezentují a obhajují své závěrečné seminární práce před pedagogy a spolužáky. Žáci posledního ročníku si mohou vybrat témata svých závěrečných prací ze všech seminářů, které se v naší škole vyučují.

Níže jsou fotografie z této akce i ukázka některých vybraných prací našich žáků.
 

Výuka cizích jazyků a jazykové certifikáty

 • Od primy se žáci povinně učí anglický jazyk. Od sekundy si volí druhý cizí jazyk mezi španělským, německým a francouzským jazykem. 
 • Od primy mohou žáci nepovinně navštěvovat kurzy anglického jazyka s rodilým mluvčím.
 • Žáci jsou během studia připravováni k jazykovým zkouškám FCE, CAE.
 • Žáci kvarty mají zařazen navíc nepovinný předmět Příprava na jazykové zkoušky PET.
 • Škola spolupracuje s jazykovými agenturami British Council a Spěváček. 

 

Odesláním formuláře souhlasíte s zásadami zpracování osobních údajů.

Pole označená * jsou povinná.